Viktige søknadsfrister.

Videregående skole

  • Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars 
  • Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.
  • Søknadsfrist for voksne som søker videregående opplæring kan avvike fra fristene vist over. Les mer på www.vilbli.no

Høyere utdanning

Det er to søknadsfrister: 1. mars og 15. april.

Les mer på www.samordnetopptak.no