Kompetansetilbud i Midt-Troms.

Utenom barneskole, ungdomsskole og videregående skole, finnes følgende utdanninger i området:

Studiesenter Midt-Troms: www.ssmt.no

Tilbyr ulike høyere utdanninger. I nært samarbeid med øvrige høyskoler og universiteter. Tilpasser opplæringsprogrammene spesielt til deg som ønsker å stå i jobb ved siden av utdanning.

AOF – avdeling Nord: www.aof.no/nord

ET nasjonalt studieforbund som tilbyr en rekke yrkesfaglige – og sertifiserte opplæringer. Fokus på voksenopplæring og etterutdanning. De har også fagskole-tilbud. Egen kurskatalog rettet mot soldater og ansatte i Forsvaret.

UIT Norges arktiske universitet: https://uit.no/utdanning?studtype=1&sted=179930

Bachelor sykepleieutdanning – deltid 4 år

Bachelor luftfartsfag  – fulltid 3 år