Hvor- og hvordan søker jeg på skoler?

Søknad til videregående skole, ordinært opptak – skjer gjennom nettportalen www.vigo.no

Søknad til videregående opplæring for privatister skjer gjennom nettportalen www.privatistweb.no eller https://privatist.inschool.visma.no/

Søknad til de fleste fagskoler og høyere utdanning skjer i nettportalen www.samordnaopptak.no
Her finner du også detaljerte svar på hvordan du søker.