Eksamensskole som privatist.

Når du melder deg opp til eksamen som privatist til ulike fag i videregående skole inne på www.privatistweb.no eller https://privatist.inschool.visma.no/, kan du i tillegg til fag – også velge eksamensskole i forhold til tilbud som gis.

De fleste videregående skoler i Troms- og Finnmark avvikler privatisteksamener.

For de som er i Forsvaret er det påkrevd å velge nærmeste skole som eksamensskole.