Eksamensskole privatist i Midt-Troms.

Bardufoss videregående skole  

For deg som bor i Indre Troms eller tjenestegjør i Forsvaret her, er Bardufoss videregående skole den naturlige eksamensskole når du skal ta eksamen som privatist.

http://www.bardufoss.vgs.no/#/sider/om-skolen/

Øvrige videregående eksamensskoler for privatister i Midt-Troms er :

Senja videregående skole: https://www.vilbli.no/nb/nb/troms-og-finnmark/senja-videregaende-skole-avdeling-finnfjordbotn/adr/303482

Sjøvegan videregående skole: https://www.sjovegan.no/sjoslashvegan-videregaringende-skole.html

For deg som tjenestegjør i Forsvaret på Porsangmoen eller ved Grensevakten Kirkenes, er følgende videregående skoler aktuelle som eksamensskoler:

Lakselv videregående skole: www.lakselv.vgs.no

Kirkenes videregående skole: www.kirkenes.vgs.no