Verdt å vite.

Definisjon på karriereveiledning (OECD)

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Kompetanse Norge er et direktorat under Utdanningsdepartementet og har det overordnede faglige ansvar for dette fagfeltet.

Les mer om karriereveiledning på: www.kompetansenorge.no

Når de vanskelige spørsmålene melder seg

For å bedre muligheten for å gjennomføre din karrieredrøm, bør du fokusere litt ekstra på utdanningsmuligheter, jobbmarked, jobbkrav, intervjuteknikk osv. Og; alt i forhold til egen livssituasjon. Mange spørsmål melder seg: Hvor står jeg? Hvor vil jeg? Hva makter jeg å gjennomføre? Hva koster det?…osv.

Vi i Midt-Troms karrieresenter – og øvrige karrieresentra kan hjelpe deg med å finne svar på flere av disse spørsmålene. Bestill time nå!

Sjekk også:

Karriere Nordland: www.karrierenordland.no

Karriere Troms: www.karrieretroms.no

Karriere Finnmark: www.karrierefinnmark.no