Verdt å vite.

Definisjon på karriereveiledning (OECD)

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

«Direktorat for høyere utdanning og kompetanse» (HK-dir) har det overordnede faglige ansvar for dette fagfeltet.

Les mer om karriereveiledning på: www.hkdir.no

Når de vanskelige spørsmålene melder seg

For å bedre muligheten for å gjennomføre din karrieredrøm, bør du fokusere litt ekstra på utdanningsmuligheter, jobbmarked, jobbkrav, intervjuteknikk osv. Og; alt i forhold til egen livssituasjon. Mange spørsmål melder seg: Hvor står jeg? Hvor vil jeg? Hva makter jeg å gjennomføre? Hva koster det?…osv.

Vi i Midt-Troms karrieresenter – og øvrige karrieresentra kan hjelpe deg med å finne svar på flere av disse spørsmålene.

Sjekk også:

Det nasjonale digitale tilbudet innen karriereveiledning: www.karriereveiledning.no