Tjenester.

Ved Midt-Troms karrieresenter tilbyr vi følgende hjelp:

  • Individuell karriereveiledning – ansikt til ansikt
  • Gruppeveiledning
  • Realkompetansevurdering
  • Øvrige kompetansespørsmål

Karriereveiledning.

Har du spørsmål omkring dine muligheter på arbeidsmarkedet? Lurer du på om din utdanningsbakgrunn er tilstrekkelig for å få den jobben du har lyst på?

Er du permittert eller arbeidsledig og i tvil om hva du skal gjøre videre?  Eller er du bare rett og slett usikker på hva du skal velge for framtida?

Vi har ikke alle svarene, men kan være en god samtalepartner for deg. Er du over 19 år og bosatt i en av kommunene Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy eller Salangen og trenger karriereveiledning, kan du få gratis tilbud hos oss.

Forsvaret.

Soldater inne til førstegangstjeneste er aldersmessig som regel ved et viktig veiskille i livet: Ferdig med videregående skole – hvor går veien videre?

Kanskje flytta langt hjemmefra for første gang, og uten mor og fars tette oppfølging på de viktige veivalgene? Det kan være vanskelig nok.

Men fortvil ikke. Om du tjenestegjør her Nord – fra Nordre Nordland (Evenes) til og med Troms- og Finnmark fylke, kan du få nødvendig hjelp hos oss. Vi kan være din god og nøytrale samtalepartner og hjelpe deg til å gjøre gode valg om videre utdanning og/eller jobb.

Uansett hvor du kommer fra i landet, men tjenestegjør her Nord – kan du få gratis karriereveiledning hos oss.

Sjekk også muligheten for å få stipend til utdanning mens du tjenestegjør: www.forsvaret.no/kurs

Spesialister ansatt på T-35 kontrakter i Forsvaret er i en spesiell situasjon: Ved fylte 35 år er tiden i Forsvaret over, og man er avhengig av en 2. karriere. Dette kan være en stor utfordring for mange – dersom man ikke har tenkt gjennom – og kvalifisert seg for et sivilt liv. Denne litt usikre framtida må gjøres forutsigbar – og forberedes.

Men fortvil ikke. Om du tjenestegjør her Nord – fra Nordre Nordland (Evenes) til og med Troms- og Finnmark fylke, kan vi hjelpe deg. Sammen med din P-offiser kan vi være din gode og nøytrale samtalepartner og hjelpe deg til å gjøre gode valg om videre utdanning og/eller jobb.

Du får uansett gratis karriereveiledning hos oss

Sjekk også muligheten for å få stipend til nødvendig utdanning mens du tjenestegjør:

Som BFO-medlem: www.bfo.no

Som NOF- medlem: www.lostat.no

Som medlem av Fagforbundet: www.fagforbundet.no

Øvrige ansatte og medflyttere i samme område, kan få tilbud om gratis karriereveiledning ved behov og ledig kapasitet hos oss.