Forsvarsdepartementet som partner

Offentlige karrieresentra i Norge drives normalt av de ulike fylkeskommunene. Sammenslåingen av Troms- og Finnmark fylker tok noe lengre tid enn forventet. Dermed gikk Midt-Troms regionråd – sammen med Målselv kommune inn og tar ansvar for drifta av Midt-Troms karrieresenter for årene 2020 og 2021. Fra 2021 overtar nye Troms- og Finnmark fylkeskommune ansvar for drifta av Midt-Troms karrieresenter.

Forsvarsdepartementet har inngått partnerskap med Midt-Troms regionråd om drifta for årene 2020 og 2021. Dette for å bidra til merverdi og gevinst for den enkelte og for Forsvaret ved at vernepliktige mannskaper og spesialister på T-35 kontrakter som tjenestegjør fra Evenes i Nordland samt i Troms- og Finnmark fylke gjør gode utdannings- og karrierevalg for fremtiden. Spesifikt mål er at spesialister på T-35 kontrakter står lengre i tjeneste.

Les hele samarbeidsavtalen her: Signert avtale med FD

Viktige målgrupper i Forsvaret i Nord

Som nevnt i avtalen er prioriterte grupper:

  • soldater inne til førstegangstjeneste

I førstegangstjenesten gjør du en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Du lærer mer om deg selv, både på godt og vondt, og du får venner for livet og nyttig erfaring. Du kan også søke videre jobb i Forsvaret etterpå. Les mer om førstegangstjenesten her: www.forsvaret.no/førstegangstjeneste

  • ansatte spesialister på T-35 kontrakter

En spesialist i Forsvaret er en fagperson som utøver selve håndverket innen soldatyrket. Eksempler på stillinger kan være skarpskytter, hundefører, tekniker, vognfører eller sanitetssoldat. Les mer om spesialister i Forsvaret her: www.forsvaret.no/spesialist

Øvrige ansatte – sivile som militære samt medflyttere får også hjelp til karriereveiledning ved behov.

Kart over innsatsområdet

Stipendordninger

Soldater inne til førstegangstjeneste kan få inntil 20.000 kr i stipend for å ta utdanning mens en er inne. Se: www.forsvaret.no/kurs

Spesialister på T-35-kontrakter kan søke tjenestemannsorganisasjonene om stipend/tilskudd til utdanning i kontraktstiden.

BFO-stipendet

er et populært tilbud for våre medlemmer. BFO vil signalisere at utdanning er viktig og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere. Søknadsvinduet er fra juni til 31. august hvert år. Stipendene gjelder for ett år av gangen, og følger utdanningsåret. Det vil si at tildelingen skal dekke utgifter til høst- og/ eller vårsemester. Det kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Se: https://www.bfo.no/BFO-skolen/stipend

NOF-stipend

Skal du gjennomføre kurs eller studier utenom NOFs kurstilbud?
Da kan du søke om LO Stats utdanningsstipend.

Stipendet deles ut til medlemmer som omfattes av Hovedtariffavtalen (HTA) og som har vært betalende medlemmer hos NOF i minst ett år.

Eksempler på kortere utdanning/kurs:

  • Studiekompetanse
  • Kurs med færre enn 30 studiepoeng
  • BE-lappen (tilhenger)
  • Sikkerhetskurs
  • Kurs som er relevant/nødvendig for å få en jobb/stilling

    (Fallskjerm-, MC-, dykkersertifikat dekkes dersom det er relevant for en jobb/stilling. Presiseres i søknaden).