Partnerskapet.

Offentlige karrieresentra i Norge drives av de ulike fylkeskommunene. Ofte i partnerskap med andre aktører – som f.eks NAV og de ulike kommunene.

Sammenslåingen av Troms- og Finnmark fylker tok noe lengre tid enn forventet. Dermed gikk Midt-Troms regionråd – sammen med Målselv kommune inn og tok ansvar for drifta av Midt-Troms karrieresenter for årene 2020 og 2021.

Fra 2021 overtar nye Troms- og Finnmark fylkeskommune ansvaret for drifta av Midt-Troms karrieresenter.

Forsvarsdepartementet som partner

Forsvarsdepartementet har inngått partnerskap med Midt-Troms regionråd om drifta for årene 2020 og 2021. Dette for å bidra til merverdi og gevinst for den enkelte og for Forsvaret ved at vernepliktige mannskaper og spesialister på T-35 kontrakter som tjenestegjør fra Evenes i Nordland samt i Troms- og Finnmark fylke gjør gode utdannings- og karrierevalg for fremtiden. Spesifikt mål er at spesialister på T-35 kontrakter står lengre i tjeneste.

Les hele samarbeidsavtalen her: Signert avtale med FD