Partnerskapet.

Offentlige karrieresentra i Norge drives av de ulike fylkeskommunene. Ofte i partnerskap med andre aktører – som f.eks NAV og de ulike kommunene.

Etter en prosjektperiode på tre år, overtar nå Troms- og Finnmark fylkeskommune ansvaret for drifta av Midt-Troms karrieresenter.

Forsvarsdepartementet som partner

Forsvarsdepartementet har forlenget samarbeidsavtalen om finansiering av Midt-Troms karrieresenter – og bidrar nå i fire nye år – tom. 2026. Dette for å bidra til merverdi og gevinst for den enkelte og for Forsvaret ved at vernepliktige mannskaper, spesialister på T-35 kontrakter, ansatte og veteraner som tjenestegjør fra Evenes i Nordland samt i Troms- og Finnmark fylke gjør gode utdannings- og karrierevalg for fremtiden. Spesifikt mål er at spesialister på T-35 kontrakter står lengre i tjeneste.