Ansatte.

Åse Marie Gjerdrum

Åse Marie Gjerdrum

Senter- og fagleder / Karriereveileder

Karriereveileder med lang erfaring i undervisning, veiledning og tilrettelegging fra skoleverket 1 – 13. Utdannet allmennlærer med master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, master i ledelse og videreutdanning i kognitive samtaleteknikker/motiverende intervju.
Tlf.: +47 414 48 882
Send e-post

Line Maria Fredheim

Line Maria Fredheim

Karriereveileder

Bred erfaring fra arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner. Veiledningskompetanse, karriereveiledningskompetanse, kartlegging, og arbeidslivsveileder. Bachelor i veiledning.
Tlf.: +47 906 07 206
Send e-post

Tone Løkstad

Tone Løkstad

Karriereveileder

Karriereveileder med lang erfaring i å gi veiledning til mennesker i alle aldersgrupper, med fokus på helhetlig livssituasjon, karriere, utdanning og arbeid. Utdannet sosionom med videreutdanning som kognitiv terapeut. Påbegynt master i karriereveiledning.
Tlf.: +47 977 02 237
Send e-post

Mette Gregussen

Mette Gregussen

Karriereveileder

Karriereveileder med brei erfaring fra offentlig og privat næringsliv. Utdannet sosionom med videreutdanning i miljøterapi, rus, psykisk helse og veiledning.
Tlf.: +47 922 20 847
Send e-post