Om oss.

Midt-Troms karrieresenter er ett av flere karrieresentre i nye Troms- og Finnmark fylke. Vi betjener alle over 19 år med behov i Midt Troms, samt soldater og ansatte i Forsvaret i Nordre Nordland samt Troms- og Finnmark. Hovedkontor er på Bardufoss – med besøksdager på Finnsnes og Sjøvegan – samt alle forsvarslokasjoner i nevnte område.