Karriereveiledning for soldater, ansatte og veteraner i Forsvaret.

Er du inne til førstegangstjeneste, – er spesialist ansatt på T-35 kontrakt eller veteran i/fra Forsvaret, og tjenestegjør fra Nordre Nordland til og med Troms- og Finnmark fylke, kan du få gratis karriereveiledning hos oss. Øvrige ansatte og medflyttere i samme område, kan få samme tilbud etter behov og kapasitet.

Våre tjenester består av

Individuell karriereveiledning – ansikt til ansikt

Gruppeveiledning

Hjelp til realkompetansevurdering

Øvrige kompetansespørsmål

Førstegangstjeneste

Soldater inne til førstegangstjeneste er aldersmessig som regel ved et viktig veiskille i livet: Ferdig med videregående skole – hvor går veien videre?

Kanskje flytta langt hjemmefra for første gang, og uten mor og fars tette oppfølging på de viktige veivalgene? Det kan være vanskelig nok.

Men fortvil ikke. Om du tjenestegjør her Nord – fra Nordre Nordland (Evenes) til og med Troms- og Finnmark fylke, kan du få nødvendig hjelp hos oss. Vi kan være din gode og nøytrale samtalepartner og hjelpe deg til å gjøre gode valg om videre utdanning og/eller jobb.

Uansett hvor du kommer fra i landet, men tjenestegjør her Nord – kan du få gratis karrièreveiledning hos oss.

Spesialister på T-35 Kontrakter

Spesialister på T-35 kontrakter i Forsvaret er i en spesiell situasjon: Ved fylte 35 år er tiden i Forsvaret over, og man er avhengig av en 2. karriere. Dette kan være en stor utfordring for mange – dersom man ikke har tenkt gjennom – og kvalifisert seg for et sivilt liv. Denne litt usikre framtida må gjøres forutsigbar – og forberedes.

Veteraner

Alle sivile og militære som har deltatt i internasjonale operasjoner og som har behov for det, – kan få tilbud om profesjonell karriereveiledning hos oss – uavhengig om de stadig er tjenestegjørende eller har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret.

Stipendordninger

Soldater inne til førstegangstjeneste kan få inntil 20.000 kr i stipend for å ta utdanning mens en er inne. Se: www.forsvaret.no/kurs

Spesialister på T-35-kontrakter kan søke tjenestemannsorganisasjonene om stipend/tilskudd til utdanning i kontraktstiden.

BFO-stipend
Se www.bfo.no

NOF-stipend
Se www.nof.no

Fagforbundet
Se www.fagforbundet.no

Kart over innsatsområdet:

Kart over innsatsområdet