Karriereveiledning for ny bosatte flyktninger.

Deltakere i kommunens introduksjonsprogram som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021, har rett og plikt til å gjennomføre karriereveiledning.

Deltakere i kommunens introduksjonsprogram som ble bosatt før 1.1.2021, har rett til å få vurdert om de har behov for karriereveiledning.

Målet er blant annet at karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta reflekterte valg om kvalifisering, utdanning og arbeid, og at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Det er fylkeskommunen som sørger for at deltakerne får karriereveiledning.

For deltakere som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021, skal karriereveiledning være gjennomført før kommunen fatter vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet. Veiledningen bør derfor være gjennomført senest tre måneder etter bosetting.

Individuell karriereveiledning – ansikt til ansikt

Gruppeveiledning

Realkompetansevurdering

Øvrige kompetansespørsmål