Finn ut/tenk gjennom før timen.

Det er en stor fordel både for deg og oss at du har gjort deg noen tanker og refleksjoner før du kommer til veiledning.

Tenk gjennom og reflekter litt rundt følgende spørsmål:

 • Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag?
 • Hva er det du ikke er fornøyd med?
 • Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hva liker du å gjøre når du har fri?
 • Hva er du spesielt god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?

Dette er hva du kan forvente av oss:

 • En nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt.
 • Å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger, samt dine personlige egenskaper og kompetanser.
 • Kunnskap om nødvendig informasjonshenting.
 • Hjelp med CV, søknad og jobbintervjutrening.
 • Støtte og utfordring
 • Samtaletid på ca. én time
 • Observatør kan være med i samtalen

Vi forventer at du:

 • er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder.
 • er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå.
 • ønsker å undersøke forskjellige muligheter.
 • er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen din.
 • gjør ferdig alt som er avtalt mellom veiledningstimene.
 • kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid.
 • sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg.
 • fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime.